“A” kategóriába tartozó járművek:

Nemzetközi kategória. A 35 kW teljesítményt és a 0,20 kW/kg teljesítmény/saját tömeg arányt meghaladó motorkerékpár.

Milyen vezetői engedéllyel vezethető? (“A”)

Az “A” kategóriába tartozó járművek csak “A” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők.

„A” kategóriával vezethető egyéb járművek:

Az “A” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még az “A” korlátozott kategóriába, az “A1” és az “A2” alkategóriába tartozó motorkerékpár, valamint – az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig – a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.

“A” kategóriás tanfolyamra az vehető fel, aki

 • legalább 2 éves “A2” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik;
 • betöltötte a 24. életévét, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb, amennyiben nem rendelkezik legalább 2 éves “A1” vagy “A2” alkategóriás vezetői engedéllyel;
 • 1. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;
 • a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;
 • legalább 8. általános iskolai végzettséggel rendelkezik;

A tanfolyam tantárgyai (“A”)

Alapismeretek 22 óra:

 • Közlekedési ismeretek: 14 óra;
 • Járművezetés elmélete: 4 óra;
 • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 4 óra;

A járművezetés gyakorlata 27 óra:

 • Alapoktatás 10 óra;
 • Főoktatás
  • Városi vezetés:11 óra;
  • Országúti vezetés: 5 óra;
  • Forgalmi vizsga: 1 óra;

Összesen 49 óra.

Vizsgatárgyak (“A”)

Elmélet: közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga;

Gyakorlat: járműkezelési gyakorlati vizsga, forgalmi gyakorlati vizsga;

A vizsgára bocsátás feltételei (“A”)

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

 • betöltötte a 24. életévét, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, amennyiben nem rendelkezik legalább 2 éves “A1” vagy “A2” alkategóriás vezetői engedéllyel;
 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek;

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;
 • betöltötte a 24. életévét, amennyiben nem rendelkezik legalább 2 éves “A1” vagy “A2” alkategóriás vezetői engedéllyel;
 • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
 • a gyakorlati vizsgákon kötelező felszerelés a protektoros ruha, protektoros kesztyű, magas-szárú cipő vagy csizma, bukósisak;
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek;
 • a forgalmi vizsgához sikeres járműkezelési vizsgát tett;

Kezdő vezetői engedély (“A”)

Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a vizsga napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül. A kezdő vezetői engedéllyel motorkerékpáron utas nem szállítható.