“A2” kategóriába tartozó járművek:

Nemzetközi kategória. Legfeljebb 35 kW teljesítményű és 0,20 kW/kg teljesítmény/saját tömeg arányt meg nem haladó motorkerékpár.

Milyen vezetői engedéllyel vezethető? (“A2”)

Az “A2” kategóriába tartozó járművek “A” korlátozott vagy “A” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők. Az “A” korlátozott kategóriával rendelkezők kérhetik a közlekedési igazgatási hatóságnál vezetői engedélyük cseréjét az “A2” kategóriára.

“A2” kategóriával vezethető egyéb járművek:

Az “A2” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még az “A1” alkategóriába tartozó motorkerékpár, valamint – az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig – a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű..

„A2” kategóriás tanfolyamra az vehető fel, aki

 • 18 éves, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb;
 • 1. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;
 • a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;
 • legalább 8. általános iskolai végzettséggel rendelkezik.

A tanfolyam tantárgyai (“A2”)

Alapismeretek 22 óra:

 • Közlekedési ismeretek: 14 óra;
 • Járművezetés elmélete: 4 óra;
 • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 4 óra;

A járművezetés gyakorlata 17 óra:

 • Alapoktatás 6 óra;
 • Főoktatás:
  • Városi vezetés 8 óra;
  • Országúti vezetés 2 óra;
  • Forgalmi vizsga: 1 óra;

Összesen 39 óra.

Vizsgatárgyak (“A2”)

 • Elmélet: közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga. (Nem kötelezettek elméleti vizsgára az érvényes “A1” alkategóriával rendelkezők, 1 éven belül.)
 • Gyakorlat: járműkezelési gyakorlati vizsga, forgalmi gyakorlati vizsga.

A vizsgára bocsátás feltételei (“A2”)

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;
 • 18 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb;
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek;

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;
 • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
 • legalább 18 éves;
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek;
 • a forgalmi vizsgához sikeres járműkezelési vizsgát tett;

Kezdő vezetői engedély (“A2”)

Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a vizsga napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül. A kezdő vezetői engedéllyel motorkerékpáron utas nem szállítható.