“C” kategóriába tartozó járművek:

Nemzetközi kategória. A „C” kategóriába tartozó (forgalmi engedély bejegyzése alapján), az akár 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsik vezetésére szolgál, amelyben a vezető ülésén kívül legfeljebb 8 állandó ülőhellyel van. Az ilyen gépkocsival, „C” kategóriás, nem kezdő vezetői engedély birtokában könnyű (a forgalmi engedélyből megállapíthatóan legfeljebb 750 kg megengedett legnagyobb össztömegű) pótkocsit korlátozás nélkül szabad vontatni.

Milyen vezetői engedéllyel vezethető? (“C”)

A „C” kategóriába tartozó járművek csak „C” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők, de vezethetőek még a „C1” kategóriába sorolt járművek is.

„C” kategóriával vezethető egyéb járművek:

A „C” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még – az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig – a mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija, a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű

“C” kategóriás tanfolyamra az vehető fel, aki

 • 21 éves, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb;
 • 2. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;
 • a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;
 • legalább 8. általános iskolai végzettséggel rendelkezik;

A tanfolyam tantárgyai (“C”)

Közlekedési alapismeretek 54 óra:

 • Közlekedési ismeretek: 20 óra;
 • Járművezetés elmélete: 4 óra;
 • A gépkocsivezetés elmélete: 10 óra;

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 14 óra;

Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás: 10 óra;

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés: 14 óra;

Elméleti oktatás kötelezően előírt óraszáma összesen: 80 óra;

A járművezetés gyakorlata 29 óra:

 • Alapoktatás: 6 óra;
 • Főoktatás
  • Városi vezetés:15 óra;
  • Országúti vezetés: 4 óra;
  • Vezetés éjszaka 2 óra;
  • Hegyvidéki vezetés: 2 óra;

Összesen 109 óra.

Vizsgatárgyak (“C”)

Elmélet:

 • közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga;
 • szerkezeti és üzemeltetési ismeretek számítógépes vizsga;
 • munkavédelem, tűzvédelem, szállítás számítógépes vizsga.

Gyakorlat:

 • biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsga;
 • rutin vizsga;
 • forgalmi vizsga.

A vizsgára bocsátás feltételei (“C”)

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;
 • 21 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb;
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek;

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;
 • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
 • 21 éves életkort betöltötte;
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek;

Kezdő vezetői engedély (“C”)

Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a vizsga napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül. A „C” kategóriára érvényesített kezdő vezetői engedéllyel pótkocsi nem vontatható.