“CE” kategóriába tartozó járművek:

Nemzetközi kategória. A „CE” kategóriába tartozó (forgalmi engedély bejegyzése alapján), az akár 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó járműszerelvények vezetésére jogosít, amely szerelvényben a pótkocsi, a forgalmi engedély bejegyzése alapján akár nehéz pótkocsinak is minősülhet. Az ilyen járműszerelvénnyel, „CE” kategóriás vezetői engedély birtokában könnyű, valamint nehéz pótkocsit korlátozás nélkül szabad vontatni.

Milyen vezetői engedéllyel vezethető? (“CE”)

A „CE” kategóriába tartozó járművek csak „CE” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők, de vezethető még a „BE” és akár a „DE” kategóriába sorolt járműszerelvények is (ezeknek megfelelő vezetői engedélyek birtokában).

„CE” kategóriával vezethető egyéb járművek:

A „CE” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még – az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig – a mezőgazdasági vontató és akár két pótkocsija, a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.

“CE” kategóriás tanfolyamra az vehető fel, aki

 • 21 éves, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb;
 • már megszerzett vezetői engedélye nem minősül kezdő vezetői engedélynek;
 • rendelkezik „C” kategóriás vezetői engedéllyel;
 • 2. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;
 • a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;
 • legalább 8. általános iskolai végzettséggel rendelkezik;

A tanfolyam tantárgyai (“CE”)

Közlekedési alapismeretek 16 óra:

 • Közlekedési ismeretek: 3 óra;
 • Járművezetés elmélete: 3 óra;

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 4 óra;

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés: 6 óra;

Elméleti oktatás kötelezően előírt óraszáma összesen: 20 óra;

A járművezetés gyakorlata 14 óra:

 • Alapoktatás: 6 óra;
 • Főoktatás
  • Városi vezetés:4 óra;
  • Országúti vezetés: 2 óra;
  • Hegyvidéki vezetés: 2 óra;

Összesen 34 óra.

Vizsgatárgyak (“CE”)

Elmélet:

 • közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga;
 • szerkezeti és üzemeltetési ismeretek számítógépes vizsga;

Gyakorlat:

 • biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsga;
 • rutin vizsga;
 • forgalmi vizsga.

A vizsgára bocsátás feltételei (“CE”)

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;
 • 21 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb;
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre
  előírt többi feltételnek;

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;
 • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
 • 21 éves életkort betöltötte;
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre
  előírt többi feltételnek;

Kezdő vezetői engedély (“CE”)

Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a vizsga napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül. A „CE” kategóriára érvényesített vezetői engedély nem minősül kezdő vezetői engedélynek.