“D” kategóriába tartozó járművek:

Nemzetközi kategória. A „D” kategóriába tartozó (forgalmi engedély bejegyzése alapján) autóbusz. A vezető ülésén kívül akár több mint 8 állandó ülőhellyel rendelkező gépkocsi. Az ilyen járműszerelvénnyel, „D” kategóriás vezetői engedély birtokában könnyű pótkocsit korlátozás nélkül szabad vontatni.

Milyen vezetői engedéllyel vezethető? (“D”)

A „D” kategóriába tartozó járművek csak „D” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők, de vezethetőek még a „D1” kategóriába sorolt járművek is.

„D” kategóriával vezethető egyéb járművek:

A „D” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még – az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig – a mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija, a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.

“D” kategóriás tanfolyamra az vehető fel, aki

 • 24 éves, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb;
 • már megszerzett vezetői engedélye nem minősül kezdő vezetői engedélynek;
 • rendelkezik „B” és „C” kategóriás vezetői engedéllyel;
 • 2. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;
 • a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;
 • legalább 8. általános iskolai végzettséggel rendelkezik;

A tanfolyam tantárgyai (“D”)

Közlekedési alapismeretek 28 óra:

 • Közlekedési ismeretek: 8 óra;
 • Járművezetés elmélete: 5 óra;
 • A gépkocsivezetés elmélete: 10 óra;

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 5 óra;

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés: 6 óra;

Elméleti oktatás kötelezően előírt óraszáma összesen: 28 óra;

A járművezetés gyakorlata 29 óra:

 • Alapoktatás: 6 óra;
 • Főoktatás
  • Városi vezetés:17 óra;
  • Országúti vezetés: 4 óra;
  • Hegyvidéki vezetés: 2 óra;

Összesen 57 óra.

Vizsgatárgyak (“D”)

Elmélet:

 • közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga;

Gyakorlat:

 • biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsga;
 • rutin vizsga;
 • forgalmi vizsga.

A vizsgára bocsátás feltételei (“D”)

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;
 • 24 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb;
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre
  előírt többi feltételnek;

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;
 • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
 • 24 éves életkort betöltötte;
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre
  előírt többi feltételnek;

Kezdő vezetői engedély (“D”)

Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a vizsga napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül. A „D” kategóriára érvényesített kezdő vezetői engedéllyel pótkocsi nem vontatható.